รายการการขนส่ง

รายการการขนส่ง

"1、 ขอบเขตการจัดส่งและค่าใช้จ่ายการจัดส่ง

 

 ขอบเขตการจัดส่งทั่วประเทศไทย   จัดส่งฟรี  

 

  2、 เวลาการจัดส่ง

 

หลังจากสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว   ทางเราจะจัดส่งสินค้าตามเวลาที่สั่งซื้อ   เวลาเตรียมสินค้าที่จัดส่งประมาณ3วันทำงาน ไม่จำกัดเวลาส่งของและจัดส่งของในเวลากำหนด  วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์สามารถให้บริการจัดส่ง

  3、 เวลาได้รับของ  

 

 หลังสั่งซื้อเสร็จแล้ว ประมาณ7วัน ได้รับของ

 

  4、 ข้อมูลการเซ็นรับของ  

 

เมื่อสั่งซื้อ  กรุณาใส่ที่อยู่รับของและเบอร์โทรติดต่อที่สามารถรับของด้วยตัวเองได้

 

กรุณาตรวจสินค้าเมื่อได้รับของอย่างสองต่อสอง    ตรวจสอบว่าบรรจุภัณฑ์สินค้าเรียบร้อยดีหรือไม่  จำนวนประเภทสินค้าตรงกับรายละเอียดการสั่งซื้อหรือไม่  รายการสั่งซื้อสมบูรณ์หรือไม่  ไม่สามรถแกะบรรจุภัณฑ์สินค้าสำหรับการตรวจสินค้าก่อนเซ็นรับของ หากซีลกล่องด้านนอกเสียหายหรือฉีกขาด  คุณสามารถปฏิเสธรับของได้

 

แต่สำหรับซีลกล่องสมบูรณ์ดี  เจอปัญหาของไม่ครบที่ผิดปกติหลังแกะพัสดุ กรุณาติดต่อผู้บริการลูกค้าออนไลน์ตลอดเวลา24ชั่วโมง   และเก็บพัสดุอยู่ในสถาพเดิม

 

ในกรณีที่ไม่สามารถเซ็นรับของด้วยตัวเอง  กรุณาฝากคนอื่นรับของตามข้อความที่สอง  คนส่งของมีหน้าที่แค่ส่งของตามที่อยู่ที่ใบพัสดุเขียนไว้  ทุกคนที่อยู่ในบริเวณที่อยู่นี้ก็สามารถเซ็นรับของได้ อย่างเช่นเคาน์เตอร์ ไม่รับรองว่าจะส่งให้คนที่กำหนด

 

เนื่องจากมีความเสี่ยง  คำสั่งซื้อของคุณหลังจากยืนยันแล้ว  ไม่สามารถเปลี่ยนที่อยู่และเบอร์โทรได้
กรุณากรอกเขียนที่อยู่และเบอร์โทรให้ถูกต้องเมื่อสั่งซื้อ   และขออภัยที่สร้างความลำบากแก่ลูกค้า

ตั้งแต่วันนี้ไป  เนื่องจากข้อมูลไม่ครบ ออร์เดอร์ทีค้างไว้ไม่สามารถจัดส่งได้ จะถูกเก็บรักษาไว้โดยฝ่ายจัดส่งเป็นเวลา 5 วัน  
เราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทางอีอีเมล   โปรดตอบอีเมล์หรือติดต่อฝ่ายบริกาลลูกค้า สำหรับออร์เดอร์ที่ไม่ได้รับคำตอบภายใน5วัน เราจะตีกลับส่งไปโกดังและคืนเงิน และขออภัยที่สร้างความลำบากแก่ลูกค้า

5、 คืนสินค้าและคืนเงิน 
1.หากสินค้าที่ได้รับมีชำรุด คุณสามารถขอรับเงินคืนเต็มจำนวน

2.วิธีการคืนสินค้าและเงื่อนไขการคืนสินค้า  ทำตามข้อมูลบันทึกของหน้าเว็บขายสินค้าและข้อมูลบันทึกในหน้าเว็บที่เกี่ยวข้อง  

 

3.สินค้าที่คุณส่งคืน  สินค้า ของแถม เอกสารประกอบ บรรจุภัณฑ์สินค้า และเอกสารหรือวัสดุทั้งหมดที่แนบมาต้องสมบูรณ์อยู่ในสภาพจัดส่ง  หากมีใบกำกับภาษี ก็ควรส่งคืน   พร้อมลงนามในใบสั่งส่วนลดและเอกสารจำเป็น ตามพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ   มิฉะนั้น ikeify จะปฏิเสธไม่รับคืนสินค้าและคืนเงินของคุณ

 

4.ข้อมูลที่คุณควรทราบและเห็นด้วย หากคุณขอคืนหรือเปลี่ยนสินค้า หรือเนื่องจากทางเราไม่สามารถรับคำสั่งซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนของคุณ   หรือสัญญาถูกยกเลิกหรือไม่ถูกต้อง  แล้วต้องดำเนินการการคืนสินค้าให้คุณ ทางเราจะจัดการใบกำกับภาษีและใบสั่งส่วนลดแทนตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง